KỶ NIỆM 75 NĂM NGÀY TRUYỀN THỐNG CÔNG AN NHÂN DÂN VIỆT NAM (19/08/1945-19/08/2020) VÀ 15 NĂM NGÀY HỘI TOÀN DÂN BẢO VỆ AN NINH TỔ QUỐC (19/08/2005-19/08/2020)

07/06/2021 11:00

 

 Vào ngày 19/8, cách đây 75 năm về trước, lực lượng Công an nhân dân Việt Nam ra đời trong không khí hân hoan, thắng lợi của cuộc Cách mạng tháng Tám lịch sử vĩ đại, là dấu mốc quan trọng, sáng ngời trong sự nghiệp bảo vệ an ninh quốc gia và bảo đảm trật tự, an toàn xã hội của đất nước.

   Ngày 19/8/1945, cuộc Tổng khởi nghĩa giành thắng lợi ở Hà Nội, cùng với việc đập tan các cơ quan đàn áp của địch và thiết lập chính quyền cách mạng, ở các tỉnh Bắc Bộ đã lập Sở Liêm phóng, Trung Bộ lập Sở Trinh Sát, Nam Bộ lập Quốc gia tự vệ cuộc. Tuy tên gọi ở ba miền khác nhau, nhưng các tổ chức đầu tiên của Công an nhân dân đều có chung nhiệm vụ trấn áp phản cách mạng, giữ gìn an ninh, trật tự, bảo vệ Đảng, bảo vệ chính quyền cách mạng, bảo vệ tính mạng và tài sản của nhân dân. Từ đó đến nay, ngày 19/8/1945 được xác định là Ngày truyền thống Công an nhân dân (CAND) Việt Nam. Ngày 12/12/2005, Chủ tịch nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam ký Lệnh số 30/2005/L-CTN công bố Luật CAND, trong đó quy định: "Ngày 19 tháng 8 hằng năm là Ngày truyền thống của CAND và là Ngày hội toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc".

   Công an Nhân dân Việt Nam là một lực lượng vũ trang trọng yếu của Đảng Cộng sản Việt Nam và Nhà nước Cộng hòa Xã hội Chủ nghĩa Việt Nam, làm nòng cốt, xung kích trong sự nghiệp bảo vệ an ninh quốc gia và giữ gìn trật tự, an toàn xã hội của Nhà nước Cộng hòa Xã hội Chủ nghĩa Việt Nam. Công an nhân dân có chức năng tham mưu cho Đảng, Nhà nước về bảo vệ an ninh quốc gia và giữ gìn trật tự, an toàn xã hội; thực hiện thống nhất quản lí về bảo vệ an ninh quốc gia và giữ gìn trật tự, an toàn xã hội; đấu tranh phòng, chống âm mưu, hoạt động của các thế lực thù địch, các loại tội phạm và các vi phạm pháp luật về an ninh quốc gia, trật tự, an toàn xã hội.

   Công an Nhân dân Việt Nam đặt dưới sự lãnh đạo tuyệt đối, trực tiếp về mọi mặt của Đảng Cộng sản Việt Nam, sự thống lĩnh của Chủ tịch Nước, sự thống nhất quản lí của Chính phủ và sự chỉ huy, quản lý trực tiếp của Bộ trưởng Bộ Công an. Khẩu hiệu của lực lượng từ những ngày đầu thành lập là “Bảo vệ An ninh Tổ quốc”.

 

   Kỷ niệm 75 năm Cách mạng tháng Tám và Quốc khánh nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam và kỷ niệm 75 năm ngày truyền thống Công an Nhân dân Việt Nam (19/8/1945 - 19/8/2020) nhằm giáo dục và khơi dậy niềm tự hào về truyền thống cách mạng vẻ vang của Đảng, của dân tộc và của lực lượng Công an Nhân dân Việt Nam; khẳng định sự lãnh đạo đúng đắn, sáng suốt của Đảng và Chủ tịch Hồ Chí Minh trong công tác bảo vệ an ninh tổ quốc, giữ gìn trật tự an toàn xã hội và xây dựng lực lượng Công an Nhân dân Việt Nam. Công an huyện Thanh Oai đã tổ chức các hoạt động tuyên truyền kỷ niệm 75 năm Cách mạng tháng Tám và Quốc khánh nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam và gắn với tuyên truyền kỷ niệm 75 năm Ngày truyền thống Công an Nhân dân một cách thiết thực, mang ý nghĩa giáo dục sâu sắc, góp phần làm chuyển biến mạnh mẽ trong nhận thức và hành động trong cán bộ, chiến sỹ cũng như các tầng lớp nhân dân. Cũng nhân dịp này Công an huyện Thanh Oai đã tổ chức thăm hỏi, tặng quà lão thành cách mạng, gia đình chính sách, người có công tiêu biểu, đẩy mạnh các hoạt động "Uống nước - nhớ nguồn", "Đền ơn - đáp nghĩa", các phong trào thi đua yêu nước; tích cực triển khai công tác trang trí cổ động trực quan tại trụ sở cơ quan đơn vị. Đảng uỷ công an huyện và các đoàn thể tổ chức đợt sinh hoạt chính trị tư tưởng sâu rộng trong cán bộ, chiến sỹ nhằm khẳng định và làm sâu sắc thêm ý nghĩa lịch sử trọng đại của Cách mạng tháng Tám và Quốc khánh 2-9-1945, về truyền thống vẻ vang và vai trò của lực lượng Công an Nhân dân Việt Nam trong công tác bảo vệ an ninh Tổ quốc, giữ gìn an toàn xã hội... Qua đó tạo không khí vui tươi, hân hoan chào đón các sự kiện có ý nghĩa lịch sử của đất nước, góp phần tạo động lực thi đua hoàn thành thắng lợi các nhiệm vụ chính trị của huyện, các chỉ tiêu phát triển kinh tế - xã hội năm 2020.    

     Kỷ niệm 75 năm Ngày truyền thống CAND Việt Nam, 15 năm Ngày hội toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc là dịp để cấp ủy, chính quyền huyện Thanh Oai tăng cường chỉ đạo; các cấp, các ngành, các tổ chức chính trị – xã hội và các tầng lớp nhân dân trong toàn huyện tiếp tục phối hợp, giúp đỡ lực lượng CAND hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ mà Đảng và Nhân dân giao phó. Lực lượng Công an huyện tiếp tục phát huy truyền thông vẻ vang, trung thành tuyệt đối với Đảng, với Tổ quốc và nhân dân Việt Nam, nêu cao tinh thần “chủ động, kỷ cương, trách nhiệm, hiệu quả”, tiếp tục siết chặt đội ngũ, nỗ lực phấn đấu vươn lên hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ giữ vững an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội, giữ gìn sự bình yên cho quê hương Thanh Oai.